No fairytale

[shminislideshow id=”12″]

No Fairytale, Eventyrhaven, Odense 2011

No Fairytale
af Marlene Bregndahl

Med Eventyrhavens kontekst in mente har Mette Winckelmann skabt et værk, der både inddrager parken historie, dens nuværende aktiviteter samt personlige hverdagserfaringer vedrørende hierarki og magtbalance. Værket består af 3 indfarvede flagstænger fordelt i en lige linje, der strækker sig fra havens sydøstlige del tværs over grusstien til det grønne område foran villavejen ned til åbredden. Flagstængernes indfarvning mimer nuancer i parkens bevoksning og arkitektur: murens støvede gule, grusets grå og farverne i mælkebøttens lysegrønne blade. Den delvise camouflering får flagstængerne til at rykke nærmere naturen samtidig med at de som synlige pejlemærker i landskabet påkalder sig opmærksomhed. Winckelmanns tredelte skulptur synes således visuelt spændt ud mellem synlighed og forsvinden, fremtræden og tilpasning.

Eventyrhaven blev anlagt i 1876 af Fyns Stifts Læseforening, som var de riges bibliotek. Det betød at haven var lukket for almindelige besøgende. Kun Odenses velhavere med adgangskort havde mulighed for at spadsere og restituere i havens idylliske omgivelser. Med afsæt i daværende ekskluderingsmekanismer sætter Winckelmann spørgsmålstegn ved forestillingen om det konsensusprægede rum, i hvilket mennesker færdes i tvangsfri harmoni. Eventyrhaven er i dag en offentlig park tilgængelig for alle – et socialt og konfliktfyldt rum med alt hvad dette indebærer idet synlige såvel som knap så synlige magtkampe daglig udspiller sig mellem parkens besøgende – bl.a. mellem den stilfærdige spadsergænger og de feststemte unge – mellem det velklædte brudepar og den hjemløse på bænken. Winckelmanns værk synes at tage udgangspunkt i den forskelsætten som opstår i det offentlige rum, når man forsøger at dele rummet mellem sig. Måske netop derfor er der nogen som vil betegne Winckelmanns værker som politiske, idet de synes at udfordre rum som langt fra synes konsensussøgende.

Forankringen i virkeligheden og i de reelle omgivelser er kendetegnende for Mette Winckelmanns kunst. Kunstnerens værker, der spænder over en lang række billedmedier og materialer såsom maleri, tegning, grafik, papir-/foto og stofcollage indgår altid i en dialog med andre værker eller det omgivende rum. Mette Winckelmann har tidligere eksperimenteret med flaget som motiv i andre installatoriske såvel som maleriske værker og altid med tematiske referencer til fællesskaber, identitet og normdannelse. Til Eventyrhaveudstillingen er det første gang Mette Winckelmann udelukkende arbejder med flagstænger.

This entry was posted in projects, projects 2010/11. Bookmark the permalink.