DOWN THERE THEY HAD MORE TO SHARE

Public Comission, Kulturkajen, 2011.

Down there they had more to share

Text in English will follow shortly.

Katalog tekst af Helene Nyborg:

Mette Winckelmann er kendt for at arbejde med arkitektur og rum, bl.a. i sine tekstilcollager. Der er ofte en dialog mellem hendes værker og den kontekst, hvor de er skabt, eller det rum, hvor de opleves. Winckelmanns udsmykning på Docken er placeret nærmest havnen i den store hal, hvor store sprossede panoramavinduer giver udsyn til vandet. I sit værk – DOWN THERE THEY HAD MORE TO SHARE – benytter hun sig af loftets højde på det indholdsmæssige plan ved at antyde, at der er nedre rum,hvor der er mere at dele. Det tager dog lidt tid af afkode sætningen, da bogstaverne er udført i en stram rytme uden orddeling. Det grafiske værk er udført i sorte typer på hvid baggrund i kvadratiske felter, som mimer vinduernes firkantede glasfag, og dermed går i dialog med hallens arkitektur.

This entry was posted in projects, projects 2010/11. Bookmark the permalink.