Hjælpens Sten

Hjælpens Sten

Udstillingen introduceres med værket Hjælpens Sten, skabt i et samarbejde mellem grafisk designer Anni’s og billedkunstner Mette Winckelmann (f. 1971). Installationen tager afsæt i byggematerialer fra kvindehjem som Dannerhuset og Magdalenahjemmet, hjem hvor kvinder i nød, gennem tiden, har kunnet få rettet op på livet, enten i religiøse kristne rammer, eller ved krisecentrer. Tidligere har Anni’s og Mette Winckelmann skabt en række kunstnerbøger, men her arbejder de konkret sammen om en rumlig installation og en ny udgivelse. I værket bearbejdes temaer som frihed og frigørelsesprocesser, som også de ovennævnte bygninger har dannet ramme om. Store 1:1 aftryk af materialerne ; dør, vindue og mursten, reproduceres som fysiske tryk og bliver til spor eller aftryk af de akitektoniske elementer, som referencer til disse kvinders historie.

(uddrag af tekst om udstillingen ‘Kunstnerbøger, vildt voksende’, Den Frie)

This entry was posted in projects, projects 2016/17. Bookmark the permalink.