Love Poems

[shminislideshow id=”10″]

Love Poems, 2010, Womens Art Festival 2010, Syria

Love Poems
by Mette Winckelmann
Text in English will follow shortly

Værket består af to dele.
Her Collection: En bunke med A4 ark med en opremsning af lesbiske film fra hele verden bortset fra Israel og USA, benævnt med titel, oprindelsesland og navn på instruktør.
Lovepoems: En mængde af ophængte flag i byrummet, udført I mønstre og farver med påtrykte og syede tekster. Teksten på hvert enkelt flag er et kærlighedsdigt, hvert digt er dannet af tre filmtitler fra tre kendte lesbiske filmklassikere.

Lesbiske film har i tidens løb, i forskellige dele af verden, været med til at styrke identiteten blandt lesbiske kvinder. I Syrien er homoseksualitet et stort tabu og forbudt ved lov, det anerkendes ikke, der er end ikke noget ord for det.

Under dække af harmløse kærlighedsdigte ville jeg under hele festivalen, flage for de kvinder, der ikke anerkendes I deres eget land.

Via digtene ønskede jeg at sende en besked til de kvinder som ikke accepteres i landet. I lande med et sådan forbud, findes alternative kanaler hvori der knyttes kontakt med ligesindede, og muligheden for kendskabet til nogle de filmtitler jeg har brugt er stor. Det er min hensigt at understrege at de er en del af en større sammenhæng, som rækker langt ud over landets og dermed forbuddets grænser. Jeg ønsker via flagningen at give dem en anerkendelse af det de føler og står for, trods den undertrykkelse de er udsat for dagligt. Her flages der for dem offentligt under hele festivalen.

Digtenes virkning I et land som danmark er en anden. Her fremstår de mere pinlige, svulstige og romantiske. De tager andre spørgsmål op, omkring klicheer om kvinder og lesbiske. Titlerne vil genkendes af enhver lesbisk person i vesten, og historien omkring digtene vil derfor være en helt anden.

Hierakiet blandt kvinder og mænd I Syrien er klart defineret idet kvinder generelt er undertrykte og afhængige af mænds beslutninger. Festivalens tema er kvinder, og jeg har valgt at fokusere på lesbiske. I det vestlige samfund er kunst der har fokus på homoseksualitet ofte om, eller lavet af, homoseksuelle mænd, derfor er det helt bevidst netop i dette værk at fokusere på de kvindelige homoseksuelle.

This entry was posted in projects, projects 2010/11. Bookmark the permalink.